26th March 2019

Музејски садржаји

Народни музеј Ваљево (www.museum.org.rs) је са својим сталним поставкама перманентно присутан у оквиру историјског спомен комплекса Бранковина, од 1984. године.

Прво је у старојој, „Протиној“ школи је 1984. године, поводом 180те годишњице Првог српског устанка постављена музејска изложба о развоју школства и просвете у то време. Ту се налазе и реконструкције школске зборнице и учионице, са рукописним књигама, уџбеницима и училима, као и експериментална музејска радионица „Учионица кроз векове”.

У другој школској згради, која са пуно разлога носи назив ”Десанкина школа” налази се стална изложбена поставка о животном и књижевном путу Десанке Максимовић. У вајату породице Ненадовић реализована је пригодна етно поставка, док је стара школска писарница у функцији музејске сувенирнице.