26th March 2019

Музејски садржаји

Народни музеј Ваљево (www.museum.org.rs) је са својим сталним поставкама перманентно присутан у оквиру историјског спомен комплекса Бранковина, од 1984. године.

Прво је у старојој, „Протиној“ школи је 1984. године, поводом 180те годишњице Првог српског устанка постављена музејска изложба о развоју школства и просвете у то време. Ту се налазе и реконструкције школске зборнице и учионице, са рукописним књигама, уџбеницима и училима, као и експериментална музејска радионица „Учионица кроз векове”.

 

У другој школској згради, која са пуно разлога носи назив ”Десанкина школа” налази се стална изложбена поставка о животном и књижевном путу Десанке Максимовић. У вајату породице Ненадовић реализована је пригодна етно поставка, док је стара школска писарница у функцији музејске сувенирнице.

 

 

Реплика куће Ненадовића по узору на ону у којој су становали Ненадовићи средином XIX века, са шест просторија изграђена је 2004. године. Стална поставка је отворена 26. октобра 2019. године и од тада је доступна свим посетиоцима културно- историјског комплекса у Бранковини.

Поставку чине историјски и етнолошки део. Разгледање се започиње уласком у ходник куће, где ће се посетиоци упознати са појмом села Бранковина. Из ходника се улази у “Старешинску собу“, која прати досељавање Ненадовића на ове просторе са урађеним породичним стаблом свих Ненадовића. Кроз дрвена врата, прелази се у просторију са темом “Ненадовићи у устаницима“, где су приказане биографије истакнутих личности ове породице у Првом и Другом српском устанку. Централно место заузима витрина са макетом Муселимовог конака. Последња сала која припада историјском делу, “Велика соба“ прати чланове породице Ненадовића у годимана после Устанака.

Последња просторија- етнолошки део поставке представља амбијенталну реконструкцију “Куће“ са огњиштем. Могу се видети детаљи из свакодневног живота поменуте породице и свих домаћина из тог периода, уз презентацију огњишта, синија, оруђа, оружја, мушке и женске народне ношње и других предмета.